|       Zawsze w czołówce

O firmie | Prasa | Aktualności | Szkolenia | Doradztwo | Raporty rynkowe | Referencje | Zespół | Kontakt


Szkolenia
Pozyskanie i analiza danych EUROSTAT
Proces decyzyjny w zakupach mebli

więcej

Doradztwo
Strategie rozwoju eksportu
Poszukiwanie nisz rynkowych

więcej

Raporty rynkowe
Prognozy rozwoju sprzedaży grup mebli
Potencjał zagranicznych rynków meblarskich

więcej

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw


Przygotowanie Strategii Rozwoju Eksportu.
Usługa obejmuje: » Ocenę potencjału rynkowego przedsiębiorstwa » Analizę rynków zagranicznych » Barier wejścia » Kanałów dystrybucji » Kanałów promocji » Opracowanie harmonogramu działań » Monitoring realizacji strategii.

Poszukiwanie nisz rynkowych.
Usługa obejmuje: » Analiza dynamiki produkcji mebli w podzialne na ponad 30 grup mebli w ujęciu wartościowym i ilościowym. » Przeciętne ceny produkowanych mebli. » Analiza dynamiki wartości i masy mebli w eksporcie i imporcie w podziale na ponad 40 grup. » Przeciętne ceny mebli w eksporcie i imporcie. » Ocena potencjału zakupowego wskazanego regionu w Polsce lub kraju za granicą.
Usługa rozszerzona: » Bezpośrednie badania klientów indywidualnych, instytucjonalnych, producentów, handlowców, dostawców. » Inne elementy ustalane indywidualnie.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie udział w targach w ramach Branżowego Programu Promocji 6.5.2.
Usługa obejmuje: » Analiza potrzeb i możliwości eksportowych » Określenie poziomu kosztów i dofinansowania » Wypełnianie wniosku » Kontrolę załączników formalnych » Monitoring realizacji wniosku » Wsparcie rozliczenia wniosku.

Dostosowanie do bieżącej sytuacji rynkowej.
Usługa obejmuje: » Analizę sytuacji rynkowej dla wybranej grupy mebli » Ocenę aktualnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa » Ocena pozycji przedsiębiorstwa na tle branży » Propozycje działań korygujących.

Doradztwo w zakresie pozyskania środków na innowacje i inwestycje.
Usługa obejmuje: » Analizę źródeł pozyskania dofinansowania » Wsparcie przygotowania wniosku o dofinansowanie » Biznesplanów » Studiów wykonalności » Monitorowanie wykonania wniosku » Wsparcie rozliczenia wniosku.


Każda usługa przygotowywana jest pod indywidualne potrzeby zamawiajacego. Skontaktuj się z nami i przedstaw swoje potrzeby.


Referencje dla B+R Studio wystawili:

» Międzynarodowe Targi Poznańskie
» Gamet
» Casco Adhesive
» Sławpol
» Virtus

więcej »»