|       Zawsze w czołówce

O firmie | Prasa | Aktualności | Szkolenia | Doradztwo | Raporty rynkowe | Referencje | Zespół | Kontakt


Szkolenia
Pozyskanie i analiza danych EUROSTAT
Przygotowania wniosku o udział w Branżowym Programie Promocji

więcej

Doradztwo
Przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju eksportu
Sprzedaż mebli na rynku krajowym, Potencjał regionów

więcej

Raporty rynkowe
Perspektywy rozwoju sytuacji rynkowej, Monitoring rynku mebli
Potencjał zagranicznych rynków meblarskich

więcej

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw


Realizujemy praktyczne szkolenia branżowe z następujących tematów:

» Przygotowanie wniosku o udział w Branżowym Programie Promocji POIG 6.5.2
» Pozyskanie i analiza danych rynkowych GUS, EUROSTAT
» Innowacje w handlu meblami
» Rynki zagraniczne
» Ochrona kapitału intelektualnego firmy
» Budowanie przewagi na rynku mebli
» Materiałoznawstwo przemysłu meblarskiego
» Brakarz tarcicy ogólnego przeznaczenia
» Zapobieganie degradacji biologicznej
» Suszenie drewna
» Kurs podstawowych wiadomości o drewnie i materiałach drewnopochodnych,

Skontaktuj się w celu ustalenia indywidualnego planu szkoleń.

Oferujemy kompleksową obsługę szkoleniową. Szkolenia mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej z EFS i POKL.

Dysponujemy doskonałymi treneraami, a także współpracujemy z uznanymi autortetami z Wyższych Uczelni, Instytutów
i organizacji branżowych z całej Polski.


Doradztwo w zakresie przygotowania Strategii Rozwoju Eksportu. Usługa obejmuje: » Ocenę potencjału rynkowego przedsiębiorstwa » Analizę rynków zagranicznych » Barier wejścia » Kanałów dystrybucji » Kanałów promocji » Opracowanie harmonogramu działań » Monitoring realizacji strategii.

Doradztwo w zakresie pozyskania środków na innowacje i inwestycje. Usługa obejmuje: » analizę źródeł pozyskania dofinansowania » wsparcie przygotowania wniosku o dofinansowanie » biznesplanów » studiów wykonalności » monitorowanie wykonania wniosku » wsparcie rozliczenia wniosku.

więcej »»